سفر گاز

سفر گاز

 این مجموعه با موضوع گاز از اکتشاف تا مصرف تولید شده است.

کارگردان:محمود ناظری. میرعباس خسروی نژاد

تهیه کننده :عرفان قاسمپور

نویسنده:محمود ناظری

گوینده: حسین شمس

تدوین:ابراهیم معماریان

مدیر تولید:سید مصطفی رضوی

گروه تصویر برداری:حمیدرضا مقصودی ، عباس آقاخانی، جاوید محمدامینی

تصویر بردار هوایی:علی روستایی

مدیرپروژه: محمد عسگری

مشاور: سید حسن موسوی

ناظر: سرور جمادی

ویدیو گرافیک: احسان فضلی

گرافیک: محمد علی ستاره

هماهنگی:فرزانه چالاک، امیرصفری

مجری طرح: موسسه مهتا تصویر

به سفارش: روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

کارگردان:محمود ناظری. میرعباس خسروی نژاد

تهیه کننده :عرفان قاسمپور

نویسنده:محمود ناظری

گوینده: حسین شمس

تدوین:ابراهیم معماریان

مدیر تولید:سید مصطفی رضوی

گروه تصویر برداری:حمیدرضا مقصودی ، عباس آقاخانی، جاوید محمدامینی

تصویر بردار هوایی:علی روستایی

مدیرپروژه: محمد عسگری

مشاور: سید حسن موسوی

ناظر: سرور جمادی

ویدیو گرافیک: احسان فضلی

گرافیک: محمد علی ستاره

هماهنگی:فرزانه چالاک، امیرصفری

مجری طرح: موسسه مهتا تصویر

به سفارش: روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

عکس صحنه
عکس پشت صحنهارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود