جهانی ساخته ایم

 

افتتاحیه فازهای ۱۷و۱۸ پارس جنوبی

 

طراحی جامع یونیفرم سازی هنری مراسم افتتاحیه فازهای ۱۷و۱۸  میدان گازی پارس جنوبی

 

تولید آثار سمعی و بصری نماد های گرافیکی تبلیغات محیطی و شهری

 

و ساخت سالن اجرای مراسم 

عکس صحنه
عکس پشت صحنهارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود