به عمل کار برآید

افتتاح فازهای ۲۰و۲۱ پارس جنوبی

طراحی جامع یونیفرم سازی هنری مراسم افتتاحیه فازهای ۲۰و۲۱ میدان گازی پارس جنوبی

 

تولید آثار سمعی و بصری نماد های گرافیکی تبلیغات محیطی و شهری

 

و ساخت سالن اجرای مراسم توسط مهتاتصویر انجام و اجرا شد

طراحی جامع یونیفرم سازی هنری مراسم افتتاحیه فازهای ۲۰و۲۱ میدان گازی پارس جنوبی

 

تولید آثار سمعی و بصری نماد های گرافیکی تبلیغات محیطی و شهری

 

و ساخت سالن اجرای مراسم توسط مهتاتصویر انجام و اجرا شد

عکس صحنه
عکس پشت صحنهارسال نظر

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود